Διευθυντής

Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου

Καθηγητής

Γραφείο 206

Τηλ : (+30) 2610 997597

E-mail : k.hatzipanagiotou@upatras.gr

Στον Τοµέα υπάρχουν και λειτουργούν οι ακόλουθες θεσµοθετηµένες Εργαστηριακές  Μονάδες καθώς και μια ερευνητική ομάδα:

1. Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών και Πετρωµάτων (Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991)

2. Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωχηµείας (Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991)

3. Εργαστήριο Κοιτασµατολογίας (Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991)

4. Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ορυκτολογίας (Ιδρύθηκε το 1992, Φ.Ε.Κ. 346/26.5.1992)

 

Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών